Artikelen Reacties

MiniatuurA » Besturing » DC-Car Functiebouwstenen

DC-Car Functiebouwstenen

Met deze bouwstenen kunnen de auto´s zonder digitale centrale of computer toch aangestuurd worden.

De werking

In het kort is de werking als volgt: de functiebouwsteen heeft 8 uitgangen. Een chip op de print stuurt continue 8 verschillende commando’s naar deze 8 uitgangen. Iedere uitgang zendt dus zijn eigen commando uit. De eventueel aangesloten infrarood LED’s zenden, op hun beurt, het commando naar een auto die binnen bereik van de infrarood LED komt (15-20cm). Per uitgang kunnen tot wel 50 LED’s aangesloten worden, waardoor één enkele functiebouwsteen al snel een hele modelbaan kan bedienen.

Het slimme van de functiebouwsteen is dat de uitgezonden commando’s door alle auto’s verwerkt worden, het werkt dus onafhankelijk van het decoder adres dit in tegenstelling tot de sturing via een digitale centrale (of aangesloten PC) want die is immers wel adres afhankelijk.

De Infrarood LED’s

Door de infrarood LED’s via schakelcontacten te verbinden met de functiebouwsteen kunnen we dus zonder digitale centrale of computer met software, toch de auto’s bepaalde functies laten uitvoeren zoals bijv. licht aan/uit, richtingaanwijzers, versnellen/vertragen, stoppen, enz.

De infrarood LED’s zijn in een aantal uitvoeringen te koop van heel kleine SMD 0603 (1.6 mm × 0.8 mm) tot ronde 5mm uitvoering toe. Ook zijn er wegmarkerings paaltjes met ingebouwde IR LED’s leverbaar zoals op de foto hiernaast.

De LED’s dienen langs de kant van de weg geplaatst worden op die plekken waar een functie uitgevoerd moet worden. 

 

 

 

Hoe doe ik dat met een functiebouwsteen?

Onderstaand zo maar wat voorbeelden m.b.t. de mogelijkheden en hoe dat aan te sluiten. Als de werking eenmaal goed duidelijk is doet de fantasie de rest…..

 

1. Automatisch richting aangeven en snelheid verminderen:

In de afbeelding is de schakeling te zien waarmee ieder DC-Car voertuig automatisch richting aangeeft en de snelheid verlaagd.

IR LED 1 is voor de bocht of splitsing geplaatst. Met de koppel diodes D1 en D3 worden de commando’s Richtingaanwijzer links en Rijstand 14 gecombineerd. Dit combineren van comando’s kan overigens alleen als die uit één en dezelfde Functiebouwsteen komen. Het combineren van twee verschillende Functiebouwsteen commando’s op één LED is kan dus niet. Hierdoor zal de auto met snelheid 14 gaan rijden waardoor de remlichten oplichten (ervan uitgaand dat de snelheid hoger was dan Rijstand 14).


IR LED 2 is na de bocht of splitsing geplaatst. Via deze LED, D2 en D4 worden de commando’s Richting aanwijzer uit en Rijstand 28 verzonden waardoor de auto zal optrekken en het knipperlicht zal uit gaan.

 

 2. Combinatie met S4-Car Servodecoder en de Functiebouwsteen:

Hoe kunnen we het bovenstaande combineren met de sturing van een splitsing? Wanneer we gebruik maken van magneetband ligt het voor de hand dat we voor de splitsingen gebruik maken van servo’s. De ontwerper van DC-Car heeft daarom dan ook voorzien in een aantal Servodecoders. De S4-Car is de uitgelezen servo decoder om in combinatie met de Functiebouwsteen e.e.a. automatisch te laten werken. De Servodecoders zijn aan te sturen via DCC commando’s, dus net als wissel. Met de optionele Inputprint kunne ze echter ook handmatig via schakelaars, drukknoppen , reedcontacten of Hallsensoren bedient worden.

De S4-Car decoder is uitgevoerd met relais die twee wisselcontacten hebben. Via één van deze contacten  worden de Functie bouwsteen commando’s bij afbuigende servostand door gegeven aan de IR LED.

 

Het ander wisselcontact kan gebruikt worden voor terugmelding van de Servosplitsing stand. Bij Car systemen is de stand van de splitsing immers niet zichtbaar zoals de stand van een wissel. Een optische terugmelding is dan ook wel erg makkelijk.

Na de splitsing wordt het Rijstand 28 en Richting aanwijzer uit signaal uitgezonden, dit hoeft niet via het relais te lopen.

 

 

 

 3. Voertuig afhankelijke servo sturing met automatische functies:

Door aan bovenstaande schakeling een Inputprint toe te voegen kunnen we een voertuig afhankelijke route sturing maken.

Hiervoor bevestigen we een klein magneetje onder het desbetreffende voertuig. Dit magneetje zal bij het passeren van Hall sensor 1 een puls geven op de ingang van de input print. Deze puls stuurt de splitsing servo in de afbuigende stand. De rest van de automatisch functies worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven.

Wanneer het voertuig de splitsing is gepasseerd dan zal via Hall sensor 2 een signaal gegeven worden aan de servo zodat de splitsing weer op rechtuit gezet zal worden. Hiervoor mag de Hall sensor ook in de magneetband zitten zodat de sleper magneet de puls levert.

De voedingsspanning voor de Hall sensoren komt uit de Inputprint, makkelijker kunnen we het niet maken,…toch?!

Door nu voor verschillende type voertuigen magneetjes op verschillende posities (in de breedte) onder de auto’s te bevestigen kunnen we op deze manier een gevarieerd wegverkeer generen.

 

Een stukje geschiedenis

Tot 2010 bestonden er 8 verschillende bouwstenen (A t/m H). Met de komst van de nieuwe functiebouwsteen SW is het mogelijk geworden om middels de dipswitches één van de 8 bouwstenen te simuleren. Deze nieuwe functiebouwsteen vervangt daarmee dan ook de oude bouwstenen A t/m H.

Met de functiebouwstenen kunt u een gevarieerd en afwisselend rijgedrag verkrijgen zonder de inzet van een digitale centrale of computer. De werking van de infrarood stop functie is vergelijkbaar met de Faller stopspoel en laat de auto’s stilstaan zolang het signaal aanwezig is. De auto’s hebben een ingebouwde optrekvertraging en zullen dus weer langzaam optrekken als het stop commando wordt opgeheven. De functies zijn zo over de verschillende bouwstenen verdeeld dat er steeds zinvolle combinaties beschikbaar zijn.

Bouwsteen A heeft algemene functies om een eenvoudige auto te sturen:

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0 (werkt als de Faller stopspoel)
Aansluiting 2: Verlichting AAN
Aansluiting 3: Verlichting UIT
Aansluiting 4: Richting aanwijzer links AAN
Aansluiting 5: Richting aanwijzer rechts AAN
Aansluiting 6: Richting aanwijzer UIT
Aansluiting 7: Snelheid op rijstand 14
Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 28

Bouwsteen B completeert bouwsteen A t.b.v. de functies van een voertuig voor de hulpdienst:

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0 (werkt dus als de Faller stopspoel)
Aansluiting 2: Alarmlichten AAN
Aansluiting 3: Knipperlichten UIT
Aansluiting 4: Zwaailichten AAN
Aansluiting 5: Zwaailichten UIT
Aansluiting 6: Flitsers AAN
Aansluiting 7: Flitsers UIT
Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 28

Bouwsteen C beschikt over de uitgebreide lichtfuncties en meer rijstanden.
Interessant daarbij zijn de functies rijstand +2 en –2. Hiermee kan bijv. bergopwaarts meer gas gegeven of bergafwaarts de snelheid verlaagt worden.

Aansluiting 1: Verlichting uitgang 2 AAN
Aansluiting 2: Verlichting uitgang 2 UIT
Aansluiting 3: Verlichting uitgang 3 AAN
Aansluiting 4: Verlichting uitgang 3 UIT
Aansluiting 5: Snelheid verhogen met 2 rijstanden
Aansluiting 6: Snelheid verlagen met 2 rijstanden
Aansluiting 7: Snelheid op rijstand 10
Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 21

De bouwsteen D is zinvol voor in en uitvoegen en verkeerslichten.

Aansluiting 1: Stoppen en knipperlichten uitschakelen (Stoptijd instelbaar d..m.v. CV 108)
Aansluiting 2: Stoppen met linker richtingaanwijzers aan (Stoptijd instelbaar d..m.v. CV 108)
Aansluiting 3: Stoppen met rechter richtingaanwijzers aan (Stoptijd instelbaar d.m.v. CV 108)
Aansluiting 4: Stoppen met alarmlichten aan (Stoptijd instelbaar d.m.v. CV 108)
Aansluiting 5: Snelheid naar rijstand zoals opgegeven in CV 110 en RAW UIT
Aansluiting 6: Snelheid naar rijstand zoals opgegeven in CV 110 en RAW links (Tijd instelbaar in CV 109)
Aansluiting 7: Snelheid naar rijstand zoals opgegeven in CV 110 en RAW rechts (Tijd instelbaar in CV 109)
Aansluiting 8: Snelheid naar rijstand zoals opgegeven in CV 110 en alarmverlichting AAN (Tijd instelbaar in CV 109)

De bouwsteen E kan een bushalte bedient worden.

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0 (werkt dus als de Faller stopspoel)
Aansluiting 2: Bus stopt, RAW UIT, Binnenverlichting AAN (Stoptijd instelbaar in CV103)
Aansluiting 3: Bus stopt, RAW UIT, Binnenverlichting UIT (Stoptijd instelbaar in CV103)
Aansluiting 4: Bus stopt, RAWrechts AAN, Binnenverlichting AAN (Stoptijd instelbaar in CV103)
Aansluiting 5: Bus stopt, Alarmverlichting AAN, Binnenverlichting AAN (Stoptijd instelbaar in CV103)
Aansluiting 6: Bus vertrekt met rijstand (CV 105), richtingaanwijzers links AAN, (Tijd instelbaar in CV106)
Aansluiting 7: Bus komt aan met rijstand (CV 102), richtingaanwijzers rechts AAN, (Tijd instelbaar in CV101)
Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 0 (werkt als Faller stopspoel)

Functies E2 – E7 worden alleen uitgevoerd door voertuigtype 13, 14 en 15 zoals opgegeven in CV 100!

De bouwsteen F is nodig om samen met de „Rollenden Landstraße“ het anti botsing systeem uit te schakelen zodat de vrachtwagens op de juiste plaats op een wagon stoppen.
De functie „Reedcontact negeren“ wordt gebruikt om bijv. met een brandweer over een ingeschakelde stopspoel op een kruising te kunnen rijden. Dit kan alleen als het reedcontact niet als motorrem gebruikt wordt.

Aansluiting 1: Anti Botsing systeem uitschakelen
Aansluiting 2: Anti Botsing systeem inschakelen
Aansluiting 3: Reedcontact negeren
Aansluiting 4: Reedcontact uitlezen
Aansluiting 5: Lichtsensor uitschakelen (alleen met decoder DC0*XF)
Aansluiting 6: Lichtsensor inschakelen (alleen met decodeer DC0*XF)
Aansluiting 7 en 8: geen functie

De bouwsteen G is een combinaties van A en B.

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0  (werkt dus als de Faller stopspoel)
Aansluiting 2: Zwaailampen en flitsers AAN
Aansluiting 3: Zwaailampen en flitsers UIT
Aansluiting 4: Richting aanwijzers links AAN
Aansluiting 5: Richting aanwijzers rechts AAN
Aansluiting 6: Richting aanwijzers UIT
Aansluiting 7: Snelheid op rijstand 14
Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 28

De bouwsteen H is een combinaties van A en B.

Aansluiting 1: Snelheid op rijstand 0  (werkt dus als de Faller stopspoel)
Aansluiting 2: Verlichting 1, Richting aanwijzers, Zwaailicht en flitsers UIT
Aans;uiting 3: Verlichting 1 AAN
Aansluiting 4: Richting aanwijzers links AAN
Aansluiting 5: Richting aanwijzers rechts AAN
Aansluiting 6: Zwaailichten en flitsers AAN
Aansluiting 7: Snelheid op rijstand 14
Aansluiting 8: Snelheid op rijstand 28

Geplaatst in: Besturing · Tags:

Comments are closed.