Artikelen Reacties

MiniatuurA » Besturing, Decoders » Automatische functies in DC-Car decoders

Automatische functies in DC-Car decoders

In de DC-Car decoder zijn een aantal automatische functies ingebouwd. De functies worden aangestuurt door 2 magneten die zich in het wegdek bevinden. Als ontvanger dient er een optionele Hallsensor onder de auto’s aangebracht te worden.

Hallsensor

De volgende automatische functies zijn beschikbaar:

1. Brandweer automatiek. De zwaailichten, flitsers en sirene worden bij het passeren van de eerste magneet ingeschakeld, deze magneet moet dan ook bij de brandweerkazerne ingebouwd worden. Bij de tweede magneet, die op de plek van de brand is ingebouwd, worden de flitser en de sirene weer uitgeschakeld, de zwaailichten blijven echter branden. Na verloop van een instelbare tijd gaan ook de zwaailichten uit, wordt er naar links richting aangegeven en vertrekt de brandweer weer.

2. Bus automatiek. Bij het passeren van de eerste magneet remt de bus af en geeft richting aan naar rechts ten teken dat hij bij een bushalte gaat stoppen.
Bij het passeren van de tweede magneet stopt de bus en wordt eventuele verlichting aan gezet.
Na het verlopen van de ingestelde wacht tijd gaat de linker richtingaanwijzer aan en vertrekt de bus weer waarna de linker richtingaanwijzer weer uit gaat. Alle parameters zijn d.m.v. CV´s instelbaar.

Een voorbeeld van het bus automatiek is in het filmpje te zien (vanaf 0:23). Voor deze functies zijn dus alleen maar twee magneetjes in het wegdek nodig en een hallsensor onder de bus.


YouTube Direct 

Door in de decoder aan te geven om welk soort voertuig het gaat, wordt bepaald of en hoe het voertuig op de magneten moet reageren. Een andere variant van de bushalte functie is bijv. een vuilniswagen die hier en daar stopt om de vuilnis op te halen.

Geplaatst in: Besturing, Decoders

Comments are closed.